Wdrożenie sytemu Koha

Home  >>  Wdrożenie sytemu Koha

W ramach oferty wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Odbsługi Bibliotek Koha.pl- wykonujemy konwersje baz danych do systemu Koha w standardzie MARC21 . Z uwagi na modułową strukturę systemu i otwarty kod źródłowy do każdego wdrożenia podchodzimy indywidualnie i wykonujemy castomizacje systemu pod potrzeby każdej biblioteki (niezależnie od jej wielości)