Usługi IT

Home  >>  Usługi IT

Oferta CompTech-IT Software:

 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań informatycznych

 • Doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych

 • Opracowywanie polityk i procedur bezpieczeństwa IT

 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych

 • Outsourcing informatyczny dla firm

 • Konwersje bibliotecznych baz danych do standardu MARC21

Informatyzacja bibliotek:

Otwarte oprogramowanie to oprogramowanie, którego licencja pozwala na legalne i nieodpłatne kopiowanie, zarówno kodu wynikowego jak i źródłowego oraz na dowolne modyfikacje kodu źródłowego. Podstawowa idea Open Source (OS) jest bardzo prosta. Jeśli programiści mają poprzez Internet swobodny dostęp do kodów źródłowych oprogramowania, mogą je modyfikować i rozpowszechniać, co umożliwia jego szybki rozwój. Ludzie je ulepszają, adaptują i poprawiają błędy. Wspólnoty Open Source przekonały się, że tego rodzaju szybki proces rozwoju oprogramowania wytwarza w efekcie lepszy produkt, niż tradycyjny zamknięty model, gdzie tylko kilku programistów może obejrzeć kod źródłowy, a wszyscy inni są zmuszeni używać tylko zapakowanego bloku bitów. Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem informatycznym specjalizującym się we wdrażaniu oprogramowania bibliotecznego. Koncentrujemy się na rozwoju sprzedaży systemów informatycznych dla bibliotek akademickich, muzeów i archiwów, a także bibliotek ośrodków kultury i edukacji. Tworzymy zintegrowane systemy dla wymagających Klientów biznesowych i instytucjonalnych. Dzięki wnikliwej analizie potrzeb pracowników bibliotek zdążyliśmy poznać i spełnić ich wymagania dotyczące, jakości systemu, jak i sposobu i zakresu implementacji rozwiązania. Nasi specjaliści potrafią doradzić i wdrożyć najlepsze rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia efektywności działania oraz integracji z innymi systemami zarządzania biblioteką.

Aplikacje dedykowane:

Jeżeli potrzebujesz oprogramowania niedostępnego obecnie na rynku, jeśli żaden z oferowanych systemów informatycznych nie spełnia kompleksowo Twoich oczekiwań, to najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie zamówienie dedykowanej aplikacji stworzonej z myślą tylko o Twojej firmie i o procesach w niej zachodzących. Tworzymy oprogramowanie na zamówienie w pełni sprofilowane pod potrzeby Klientów, czyli rozwiązania „pod klucz”:

 • gdy wymagane oprogramowanie nie jest dostępne na rynku lub

 • gdy rozwiązania możliwe do kupienia nie spełniają specyficznych wymagań Klienta Skuteczność dedykowanych rozwiązań:
  Nasze systemy dedykowane sprawdziły się w firmach z branży finansowej, doradczej i telekomunikacyjnej, oferując wsparcie w sprzedaży, budżetowaniu, raportowaniu i analizach. »

Analiza wymagań biznesowych i systemowych

Usługi związane z analizą wymagań systemowych wspierają Managerów obszarów biznesowych i IT we właściwym zdefiniowaniu wymagań związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych (zbieranie wymagań, dokumentacja, itd.). Analityk dokonuje również pierwszego odbioru systemu, aby zaoszczędzić czas i pieniądze naszych Klientów.

Wnikliwa analiza wymagań
Wiemy, że sukces wdrożenia systemu informatycznego zależy w dużej mierze od zrozumienia potrzeb wielu interesariuszy projektu. Efektywne zbieranie informacji, właściwa i zaakceptowana przez wszystkie strony dokumentacja dają gwarancję zrozumienia potrzeb oraz sposobu ich zaspokojenia na każdym etapie projektu. Nasze wsparcie, przy uwzględnieniu różnych technik i narzędzi, pozwala efektywne zarządzać każdym elementem projektu mimo zmieniających się wymagań.

Analiza wymagań systemowych i biznesowych może obejmować:

 • Pozyskanie informacji o potrzebach interesariuszy, dotyczących wsparcia systemami informatycznymi

 • Dokumentację wymagań zgodnie ze wskazanymi standardami.

 • Propozycję i dokumentację rozwiązań systemowych.

 • Wsparcie przy wyborze dostawcy rozwiązania.

 • Pierwsze odbiory gotowych funkcjonalności.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Wysokiej jakości dokumentacja wymagań (niezależny konsultant patrzy bardziej obiektywnie na organizację)

 • Wysokiej jakości testy systemu (nie tylko funkcjonalne)

 • Oszczędność czasu pracy własnych pracowników (tworzenie dokumentacji odbiór systemu)

 • Niższy koszt pracy – nasi Klienci płacą tylko za realną pracę (nie trzeba zatrudniać pracowników na stałe)

 • Możliwość uzyskania rekomendacji, co do wyboru systemu informatycznego

Wartością dla naszych Klientów jest oszczędność własnego czasu, pozyskanie wiedzy specjalistycznej oraz możliwość uzyskania wsparcia na każdym etapie projektu informatycznego.

Efektem jest dokument wymagań związanych z wdrożeniem systemu informatycznego. Analizy, wnoszące świeże i obiektywne spojrzenie na potrzeby, warto przeprowadzić w celu:

 • Pozyskania wymagań biznesowych dotyczących systemu informatycznego

 • Interpretacji wymagań biznesowych na wymagania systemowe

 • Przygotowania dokumentacji biznesowej i systemowej (specyfikacje wymagań)

 • Przygotowania scenariuszy testów funkcjonalnych zbudowanego rozwiązania

Ostateczny dokument może być przygotowany w oparciu o notacje strukturalne lub obiektowe zgodnie z potrzebami klienta. Dotychczas realizowaliśmy te usługi dla działów sprzedaży, marketingu, logistyki, HR, administracji, IT, produkcji, finansów i oświaty

Prace wdrożeniowo-rozwojowe. Zarządzanie projektami

Usługa wdrożenia oprogramowania jest związana z koniecznością szczegółowego poznania potrzeb firmy i wszystkich uwarunkowań mających wpływ na ten projekt, wyborem kategorii i producenta oprogramowania. Naszym atutem w tym zakresie jest wiedza na temat systemów zarządzania oraz umiejętności biznesowe umożliwiające doradztwo w zakresie optymalizacji działań przy wdrażaniu systemu informatycznego.

Zarządzanie projektami

CompTech-IT Software przygotował ofertę w zakresie zarządzani projektami w imieniu i na rzecz naszych Klientów. Przejmując prowadzenie projektu przejmujemy również odpowiedzialność za jego powodzenie i prawidłową realizację.

Od zarządzania do wdrożenia
Usługa obejmuje:

 • przygotowanie zespołu wdrożeniowego

 • przygotowanie/rozwój wybranego systemu informatycznego (szeroko rozumiana kastomizacja)

 • testowanie systemu informatycznego

 • uruchomienie systemu informatycznego

 • przygotowanie dokumentacji systemu

 • przygotowanie instrukcji dal użytkowników

Doświadczenie zdobyliśmy we wdrożeniach takich systemów, jak CRM, ERP, BPM, workflow, LMS, portale korporacyjne, HRM, SFA, systemy wsparcia marketingu, hurtownie danych, BI oraz tworzonych na specjalne zamówienie.

Zarządzanie projektami
Proponujemy model niezależnego Project Management-u, gdzie koordynujemy pracę dostawcy i odbiorcy stając się niezależnym arbitrem projektu.

W ramach prowadzenia projektu wykonujemy między innymi:

 • przygotowanie dokumentów rozpoczynających projekt

 • określenie celu, zakresu, kosztów, czasu projektu

 • harmonogramowanie (plan pracy, ścieżki krytyczne itd.)

 • określenie sposobu zarządzania ryzykiem projektu

 • raportowanie postępów prac

 • zarządzanie komunikacją

 • zarządzanie zmianą

Istnieje możliwość poprowadzenia projektu przy wykorzystaniu określonej metodyki lub jej elementów: Prince2, PMI, Ten Steps, Agile, RUP.

Nasi klienci zyskują profesjonalne wsparcie, wygodę, obiektywizm w realnej ocenie projektu i postępów prac oraz możliwość rozliczenia projektu na podstawie osiągniętych wyników, a co ważniejsze – bez konieczności odrywania własnych pracowników od codziennych obowiązków.»

Projektowanie i produkcja oprogramowania

CompTech-IT Software posiada pełne możliwości tworzenia oprogramowania na zamówienie. Nasz zespół specjalistów z zakresu projektowania, programowania, testowania oraz prowadzenia procesów produkcji oprogramowania jest w stanie zbudować systemy IT dokładnie odpowiadające potrzebom firmy.
W skład oferty wchodzi:

 • rozpoznanie potrzeb systemu,

 • zaprojektowanie systemu,

 • wyprodukowanie systemu,

 • oddanie do użytkowania.

Prowadzimy również prace programistyczne związane z częścią systemu lub konkretnym komponentem.

Usługi integracyjne

Znając technologie informatyczne oraz specjalizując się w dostarczaniu narzędzi do zarządzania procesowego (BPMS) jesteśmy w stanie przeprowadzić integrację systemów praktycznie w każdym środowisku.

Nasze usługi w tym zakresie pozwalają na uniknięcie utrudnień „ręcznego” przekazywania danych z systemu do sytemu, konieczności szukania informacji w różnych systemach, błędów wynikających z braku komunikacji.

Proponujemy:

 • audyt systemów i doradztwo dotyczące sposobu integracji

 • wdrożenie i udokumentowanie narzędzi (platformy integracyjne) służących do integracji środowiska informatycznego

 • utrzymanie integracji zgodnie z SLA

Wybór Platformy integracyjnej, sposób jej wdrożenia oraz wykonania całości usługi zależy od specyficznych warunków przedsiębiorstwa. Korzystając z naszego doświadczenia lub proponowanych przez nas narzędzi Klient uzyskuje większą automatyzację prac i wyższą dostępność do ważnych informacji, a to przekłada się na oszczędności czasu i wzrost efektywności pracy, za czym idą wymierne korzyści biznesowe.

Utrzymanie i serwisowanie systemów informatycznych

CompTech-IT posiada w swojej ofercie usługi gwarantujące ciągłość pracy systemów informatycznych. Oprócz bezpieczeństwa pracy i danych ich znaczącym atutem są również możliwości obniżenia kosztów, wsparcia i obsługi użytkowników oraz prowadzenia prac serwisowych.

W ramach oferty proponujemy:

 • udostępnienie infrastruktury technicznej (serwery, łącza itd.)

 • gwarancję bezpieczeństwa informacji

 • prace związane z rozwiązywaniem problemów

 • aktualizację wybranego oprogramowania

 • helpdesk dla użytkowników systemów

Nasi klienci nie muszą inwestować w sprzęt, wdrażać skomplikowanych procedur, codziennie zastanawiać się na ilością pracy związaną z utrzymaniem systemu informatycznego i tworzenia kopii zapasowych. Myślą tylko o tym jak realizować swoje cele – dostępność systemów gwarantuje CompTech-IT Software.

Audyt i optymalizacja procesów biznesowych

CompTech-IT Software przygotował usługę dla firmą poszukujących rozwiązań konkretnych problemów, (przyczyny których często pozostają nieznane lub nieuświadomione) lub chcących zwiększyć efektywność swoich działań.

Usługa pozwala na osiągnięcie konkretnych, wspólnie ustalanych celów.

W ramach naszej pracy proponujemy:

 • analizę problemu /celów firmy

 • audyt bieżącego funkcjonowania firmy

 • raport potencjalnych przyczyn problemu oraz propozycje zmian

 • wdrożenie zmian

 • monitoring zmian

CompTech-IT Software wnosi nowe i obiektywne spojrzenie na to co jest, co należałoby zrobić i wdroży zmiany zgodnie z uzgodnionym wcześniej scenariuszem.

Firma uzyskuje satysfakcjonujący ją wynik.