Open Source - w otwartości siła

Comptech-it Software

Praktyczne zastosowania technologii informatycznych wymagają wiedzy i doświadczenia, a równocześnie innowacyjności i żywej młodej energii. Czynniki te decydują o sukcesie osiągniętym przez Comptech-IT.

Usługi IT

CompTech-IT Software posiada pełne możliwości tworzenia oprogramowania na zamówienie. Nasz zespół specjalistów z zakresu projektowania, programowania, testowania oraz prowadzenia procesów produkcji oprogramowania jest w stanie zbudować systemy IT dokładnie odpowiadające potrzebom firmy

Informatyzacja Bibliotek

W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa, nie można sobie wyobrazić istnienia Biblioteki nie posiadającej zintegrowanego systemu obsługującego poszczególne procesy biblioteczne. Proponujemy bibliotekom wdrożenie Systemu, który został przetłumaczony i dostosowany do Polskich norm i przepisów ustawodawczych.

Wdrożenie sytemu Koha

W ramach oferty wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Odbsługi Bibliotek Koha.pl- wykonujemy konwersje baz danych do systemu Koha w standardzie MARC21 . Z uwagi na modułową strukturę systemu i otwarty kod źródłowy do każdego wdrożenia podchodzimy indywidualnie i wykonujemy castomizacje systemu pod podtrzeby każdej biblioteki (niezależnie od jej wielości)

Zarządzanie projektami

Proponujemy model niezależnego Project Management-u, gdzie koordynujemy pracę dostawcy i odbiorcy stając się niezależnym arbitrem projektu. W zależności od potrzeb i możliwość poprowadzenia projektu proponujemy wdrożenie przy wykorzystaniu metodyk: zwinnych – Agile, kaskadowych – Prince2, lub stosując dobre praktyki PMI,

korzyści wdrożenia systemu koha

"Idea Open Source (OS): Jeśli programiści mają poprzez Internet swobodny dostęp do kodów źródłowych oprogramowania, mogą je modyfikować i rozpowszechniać, co umożliwia jego szybki rozwój."
W otwartości Siła - Open Source, czyli morze możliwości.

Open Source, to oprogramowanie tworzone w modelu otwartego źródła, dzięki czemu praktycznie każdy może brać udział w jego powstawaniu. Ironią jest, że korzystanie z oprogramowania o zamkniętym kodzie, dystrybuowanego na zasadach komercyjnych oznacza, że płacimy m.in. za… ograniczenie prawa do ingerowania w nie i korzystania z niego na własnych zasadach. Stosując oprogramowanie oferowane na licencji open source, można liczyć na znacznie większą elastyczność. W szczególności dotyczy to kwestii wsparcia technicznego.

 • Redukacja kosztów

  do 70%

 • Otwarty kod źródłowy

  do 99% możliwości

 • wolna licencja na wszystkie moduły

  do 80% gdyż nie wszystkie są potrzebne

 • Wsparcie

  50-100% Ty decydujesz co jest Ci potrzebne

Nowości

Czyli nasze nowe propozycje