Doradztwo IT

Home  >>  Doradztwo IT

Comptech – IT Software oferuje wsparcie na każdym etapie prac nad tworzeniem systemów informatycznych. Jako firma całkowicie niezależna od dostawców sprzętu i oprogramowania, jest w stanie przedstawić klientowi obiektywny, zbieżny z jego interesami punkt widzenia. Profesjonalizm usług gwarantowany jest przez stosowanie sprawdzonych metod oraz kompetencje certyfikowanych specjalistów.

 

Planowanie

Analiza

· Analizy potrzeb i wymagań

· Analizy rynku i rozwiązań

· Analizy ekonomiczne i finansowe

· Analizy prawne

Strategia

· Strategia IT

· Strategia telekomunikacyjna

· Polityka bezpieczeństwa informacji

Koncepcja / Stadium wykonalności

· Analiza procesów

· Architektura systemów i sieci

· Wnioski o dofinansowanie z funduszy publicznych

· Harmonogram realizacji projektu

 

Realizacja

Wybór dostawcy

· Opracowanie dokumentacji

· Wsparcie w postępowaniu przetargowym

· Ocena ofert i rekomendacje

Wdrożenie

· Zarządzanie projektem

· Prowadzenie biura projektu

· Testy i odbiór produktów

· Rozliczenie projektu

Eksploatacja

Optymalizacja

· Optymalizacja procesów

· Optymalizacja kosztów

· Optymalizacja zarządzaniem IT

Audyt

· Audyt bezpieczeństwa

· Audyt powdrożeniowy

· Testy penetracyjne